#thedecisivelight

CAT // LA LLUM DECISIVA

Polaroid of the day ha volgut treballar el tema universal de la presència de la llum en l’art, metafísic o teològic, corrent de pensament dins de la filosofia estètica de l’Edat Mitjana que identificava la llum amb la bellesa divina. Cada fotògraf ha basat com a reflexió aquests postulats per ensenyar la seva sensibilitat divina cap La Llum.

ENG // THE DECISIVE LIGHT

Polaroid of the day wanted to work the universal subject of the presence of light in art, be it metaphysical or theological, a current of thought within the aesthetic philosophy of the Middle Ages that identified light with divine beauty. Each photographer has explored these postulates and their divine sensitivity to the Light.

ESP // LA LUZ DECISIVA

Polaroid of the day ha querido trabajar el tema universal de la presencia de la luz en el arte, metafísico o teológico, corriente de pensamiento dentro de la filosofía estética de la Edad Media que identificaba la luz con la belleza divina. Cada fotógrafo ha basado como reflexión estos postulados para enseñar su sensibilidad divina hacia La Luz.